PrivacyKraamzorg Stad en Gracht geeft geen persoonsgegevens/informatie door aan derden zonder toestemming van de klant.
Kraamzorg Stad en Gracht hanteert een privacy reglement die voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Kraamzorg Stad en Gracht verwerkt alleen de persoonsgegevens waarvan de klant toestemming  heeft gegeven.
Klant geeft toestemming middels ondertekenen van het inschrijfformulier, intake formulier en de zorgovereenkomst vooraf en zodra de kraamzorg start. Jouw privacy wordt gewaarborgd.
De persoonsgegevens zijn nodig voor het inschrijven van kraamzorg.
Persoonsgegevens zijn nodig om een zorgovereenkomst aan te gaan op het moment van starten kraamzorg.
De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen. De persoonsgegevens zijn nodig om goede (kraam)zorg te kunnen garanderen. De persoonsgegevens blijven in het bezit van Kraamzorg Stad en Gracht.

Geheimhouding

Kraamzorg Stad en Gracht heeft geheimhouding plicht. Zowel over de verstrekte persoonsgegevens als over zorginhoudelijke informatie.
Kraamzorg Stad en Gracht deelt alleen informatie  met de verloskundige of huisarts van de klant.
Na de kraamweek worden bevallings en kraamzorg gegevens van moeder en kind gedeeld met de JGZ.
Kraamzorg Stad en Gracht heeft een meldingsplicht bij vermoeden van fysiek of psychische mishandeling/ verwaarlozing. Meld Code plicht.
Uiteraard wordt dit eerst met klant besproken, waarna er eventueel hulp of actie wordt ondernomen.

Aansprakelijkheid

Kraamzorg Stad en Gracht heeft een aansprakelijkheid verzekering. 
Klant heeft bij schade ontstaan in de kraamweek, een eigen risico van € 250,00
Schade binnen 24 uur melden bij de kraamverzorgende.

Klachten

Kraamzorg Stad en Gracht is lid van een klachtencommissie.
Kraamzorg Stad en Gracht levert kwalitatief goede en verantwoorde kraamzorg.
Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, bespreek dit dan eerst met de kraamverzorgende zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Arbeidsomstandigheden kraamverzorgende

Kraamzorg Stad en Gracht heeft zich te houden aan de ARBO wet.
Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, lichamelijke en psychische belasting.
Er moeten goede voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het kraambed op hoogte van 80 cm.
Kraamzorg Stad en Gracht draagt in sommige situaties beschermende handschoenen (tijdens de bevalling).

Facturering

De geleverde kraamzorg uren worden gefactureerd bij jullie zorgverzekeraar.
Facturering verloopt via de tussenpersoon van Kraamzorg Stad en Gracht en de instantie waar de zorg is ondergebracht.
Klant geeft hiervoor toestemming om deze factuur te declareren.

Vergoedingen zorgverzekeraars.
Kraamzorg van Kraamzorg Stad en Gracht wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed.
Iedere klant heeft een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage per kraamzorg uur
Voor 2022 is dit € 4,60 per uur.
Ben je aanvullend verzekerd, dan wordt dit gedeeltelijk of volledig vergoed.
Vraag hiervoor info bij je zorgverzekeraar.
Deze factuur ontvang je van je zorgverzekeraar.

Vervangende kraamzorg

Kraamzorg Stad en Gracht kan een beroep doen op vervangende kraamzorg indien zij zelf afwezig is door ziekte of overmacht.
Persoonlijke  (medische) gegevens die belangrijk zijn voor het voortzetten van kraamzorg worden dan overgedragen aan de vervangende kraamverzorgende
Kraamzorg Stad en Gracht benoemt en bespreekt dit met de klant tijdens de intake.
Kraamzorg Stad en Gracht werkt met alle verloskundigen in Groningen.

Zorgovereenkomst

De zorgverlener(kraamverzorgende) en de zorgvrager(de klant) gaan een zorgovereenkomst aan zodra de kraamzorg start.
Deze overeenkomst wordt op de 1e dag ondertekend door beide partijen.
Dit is verplicht voor de belastingdienst. De overeenkomst blijft in het bezit van de kraamverzorgende.
Kraamzorg Stad en Gracht heeft geen dienstverband en/of arbeidsovereenkomst met kraamzorgbureaus, zij werkt uitsluitend op freelance basis. 
De getekende zorgovereenkomst is hier een bewijs van.
Kraamzorg Stad en Gracht doet jaarlijks belasting aangifte bij de belastingdienst om aan haar verplichtingen te voldoen.

Kraamzorg Stad en Gracht is gecertificeerd voor Borstvoeding, EHBO, vroegtijdige inzet partus, postnatale depressie, kunstvoeding, premature kindjes, 
couveuse kindjes, sectio (keizersnee).
Kraamzorg Stad en Gracht volgt jaarlijks haar scholingen om deskundigheid en kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en garanderen.

Kraamzorg Stad en Gracht staat ingeschreven bij:

Kamer van Koophandel te Groningen nummer: 76402290
Kennis Centrum voor Kraamverzorgenden nummer: 213993
Goedgekeurde (jaarlijks) VOG
Aansprakelijkheid Verzekering
Aangesloten bij  klachtencommissie.

Agb code: 33330300

Kraamzorg Stad en Gracht gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Kraamzorg Stad & Gracht

Kraamzorg Stad & Gracht